Värmeisolering

 

Värmeisolering av vindsbjälklaget med blåsbart lösull kan göras snabbt och snyggt.

Isoleringsmaterialet fyller minsta vrå och är betydligt mindre tids- och arbetskrävande än installation av isoleringsull i skivor.

Sprutbar väggisolering

Finns även ett utvecklat och patenterat  sprutbart väggisoleringsmaterial, där fibrerna binder sig samman och garanterar en god beständighet.

  

VÄLJ ISOLERINGSFÖRMÅGA I STÄLLET FÖR TJOCKLEK

De nya strängare värmeisoleringskraven är en glad nyhet för den som isolerar med Ekovilla.

Värmeisoleringsförmågan är så bra att t.ex. en stomtjocklek på 175 mm, som redan länge använts i nybyggnader, uppfyller de nya föreskrifterna med god marginal när väggen isoleras med Ekovilla. Man behöver således inte göra konstruktionen tjockare och inte heller ändra byggnadens utseende.

En klok byggare väljer en isolering med god isoleringsförmåga eftersom ett tunnare isoleringslager ändå ger önskat resultat. Också vid tilläggsisolering har värmeisoleringsförmågan en stor betydelse då den fastställda isoleringsvolymen upptar mindre utrymme. Till exempel trånga vindsbjälklag kan vanligen lätt tilläggsisoleras utan ändringar i konstruktionerna.

Ett exempel på en väggkonstruktion inifrån och ut:

Inre beklädnad
Ekovilla X5 luftspärrpapper
bärande stomme 125 mm
liggande reglar 50 mm
Ekovilla 175 mm
vindskyddet Runkoleijona 12 mm
luftspalt och ytterpanel 22 mm
  U-värde = 0,233 W(m2 K)

Ett foglöst isolerskikt, som fyller minsta vrå