Tilläggsisolering som andas i stockväggen


Ekovilla är den bästa möjliga
tilläggsisoleringen för stockväggar.

Rent fysiologiskt för stockväggar.
trä, och du kan se på bilden hur sprutbara Ekovilla fyller alla
hålrum och bildar ett enhetligt isolerskikt tillsammans med det massiva träet.
Tilläggsisolering med ekovilla bevarar också en viktig
egenskap i timmerbyggnaden, nämligen andningsförmågan.