Brandsäkert

Undersökningarna visar att Ekovilla är en högklassig värmeisoleringsprodukt som dessutom tål fukt och begränsar brandspridning i konstruktionerna.

Isoleringen smälter inte eller börjar brinna vid förhöjd temperatur utan förkolnar som massivt trä.

Isoleringen tål de flesta påfrestningar och är ett brandskydd, som är effektivt för brandbekämpningen och det finns god tid för räddningsinsatserna .

Isoleringen har en smältpunkt på ca 2100 oC.

En vanlig brand, har en högsta temperatur på ca 1000 oC.

Brandsäker isolering !